Võ sư Andreas Hoffmann

Võ sư Andreas Hoffmann hiện đứng đầu HIệp hội Vĩnh Xuân Quốc tế (thành lập năm 1986) bao gồm hơn 500 võ sư, huấn luyện viên, giảng dạy tại hơn 15 quốc gia (tham khảo tại http://www.weng-chun.com/de/verband-0) đã sang Việt Nam học và luyện tập cùng sư phụ Nguyễn Nam Vinh. Võ sư Andreas Hoffmann đã viết rất nhiều lời tốt đẹp về về Vĩnh Xuân Việt Nam và Sư phụ Nguyễn Nam Vinh trên Facebook và tạp chí Võ thuật quốc tế (http://budointernational.com). Tạp chí bao gồm các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc. Link bài viết

Phiên bản tiếng Anh:


Phiên bản tiếng Pháp:


Phiên bản tiếng Đức:


Phiên bản tiếng Trung:


Verband | Wengchung
SEIT 1986 BILDEN WIR WENG CHUN LEHRER AUS Wir haben Weng Chun in über 15 Länder eingeführt Andreas Hoffmann aus Deutschland war der letzte (einzige westliche) Schüler der Forschungsakademie Dai Duk Lan von dem letzten chinesischen Großmeister Wai Yan. Zwischen 1986 und 2002 übertrug Großmeister Wai…
weng-chun.com1

2

fakuen_0_0

Nguyen Nam Vinh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *