Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia đi viếng phần mộ cụ Ngô Sỹ Quý 2017

Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia vinh dự được đi cùng đoàn gia tộc họ Ngô do Ông Ngô Thanh Tùng cháu đích tôn làm trưởng đoàn đi viếng phần mộ cụ Ngô Sỹ Quý.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *