Viếng mộ cụ Quý 2015

THÔNG BÁO

Võ đường tổ chức thăm mộ cụ Ngô Sỹ Quý vào ngày 24 tháng 01 năm 2016 (tức ngày 15 tháng 12 năm Ất mùi)

Vậy trân trọng thông báo tới toàn thể các môn sinh trong Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia được biết để bố trí thời gian công việc. Ai tham gia được đăng ký với Lớp trưởng các lớp trước ngày 15 tháng 01 năm 2016 để ban tổ chức bố trí xe đi lại và chỗ ăn nghỉ.

Thay mặt võ đường VXNG

             BTC

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *