Viếng mộ cụ Ngô Sỹ Quý cuối năm 2016

                                                  THÔNG BÁO

Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia tổ chức thăm mộ cụ Ngô Sỹ Quý vào ngày 08 tháng 01 năm 2017 (tức ngày 11 tháng 12 năm 2016 Âm lịch)

Vậy trân trọng thông báo tới toàn thể các môn sinh trong Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia được biết để bố trí thời gian công việc. Ai tham gia được đăng ký với Lớp trưởng các lớp trước ngày 02 tháng 01 năm 2017 để ban tổ chức bố trí xe đi lại và chỗ ăn trưa.

Thay mặt võ đường VXNG

             BTC

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *