Video

Ban lãnh đạo võ đường phát biểu khai xuân 2018

Cô Đinh Diệp Hòa cố vấn võ đường, Thầy Nguyễn Nam Vinh Chủ nhiệm võ đường, Ông Nguyễn Công Sáu phó chủ nhiệm võ đường và đại diện gia đình dòng họ có Ông Ngô Thanh Tùng cháu đích tôn dòng họ Ngô, trưởng gia tộc họ Ngô và Ông Ngô Minh Sơn cháu cụ …

Ban lãnh đạo võ đường phát biểu khai xuân 2018 Read More »