Sư Phụ – Võ Sư Nguyễn Nam Vinh là đệ tử của cố võ sư Ngô Sỹ Quý. Hiện đang là chủ nhiệm võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia.

Chuyên môn

  • Võ sư cao cấp
  • Quyền Thuật
  • Binh Khí
  • Mộc Nhân

Chức vụ

  • Ban cố vấn võ hội võ thuật
  • Chủ nhiệm võ đường
Contact Me on Zalo