Lễ viếng phụ thân võ sư Nguyễn Công Sáu

Võ đường VĨNH XUÂN NGÔ GIA trân trọng thông báo :

TIN BUỒN

Phụ thân võ sư Nguyễn Công Sáu đã mất vào hồi 13h02 ngày 02 tháng 05 năm 2013 (tức ngày 23/03/2013 âm lịch).

Lễ truy điệu tổ chức vào hồi : 08h00 ngày mùng 03 tháng 05 năm 2013 (tức ngày 24/03/2013 âm lịch).

Lễ an táng tổ chức vào hồi 08h00 ngày mùng 04 tháng 05 năm 2013 (tức ngày 25/03/2013 âm lịch) tại quê nhà.

Thay mặt lớp Vĩnh Xuân Ngô Gia, kính báo!

Võ đường có tổ chức xe oto để đi viếng,xe xuất phát tại cổng trường Văn Chương vào lúc 14h00 ngày 03/05/2013 vậy ai đăng đi thì xin đăng ký với anh Hoàng Anh (0906816091 – 0904299255) trước 18h00 ngày hôm nay (02/05/2013) để sắp xếp xe.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *