Vịnh xuân quyền khẩu quyết

1.拳不離心 Quyền bất ly tâm 2 tay quyền luôn nằm tại Trung Tâm Tuyến 中心線 (Tý Ngọ Tuyến 子午線) 2.足不離地 Túc bất ly địa 2 chân không rời đất 3.速度制拙力– 角度制速度 Tốc độ chế chuyết lực – Giác độ chế tốc độ Lấy nhanh nhẹn chống lại sức mạnh – lấy góc độ chống lại …

Vịnh xuân quyền khẩu quyết Read More »