Dạ quyền

Bài Dạ Quyền là bài tập linh giác giúp người tập cảm nhận được các đòn đánh của đối phương khi không nhìn thấy, khi bị đánh người tập phải tránh đòn bằng cách di chuyên theo đối phương lựa theo chiều lực đánh mà thoái đi, giúp giảm lực đánh vào, giảm chấn thương.