404 Not Found


nginx
Ban lãnh đạo võ đường phát biểu khai xuân 2018 | Vĩnh Xuân Ngô Gia
  • Ban lãnh đạo võ đường phát biểu khai xuân 2018

    Ban lãnh đạo võ đường phát biểu khai xuân 2018

    Cô Đinh Diệp Hòa cố vấn võ đường, Thầy Nguyễn Nam Vinh Chủ nhiệm võ đường, Ông Nguyễn Công Sáu phó chủ nhiệm võ đường và đại diện gia đình dòng họ có Ông Ngô Thanh Tùng cháu đích tôn dòng họ Ngô, trưởng gia tộc họ Ngô và Ông Ngô Minh Sơn cháu cụ Ngô Sỹ Quý cùng toàn thể các huấn luyện viên và các môn sinh của Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia thắp hương tưởng nhớ cố võ sư Ngô Sỹ Quý nhân ngày đầu năm Khai Xuân 2018!

Leave a reply

Contact Me on Zalo