THứ HAI THứ BA THứ Tư THứ NăM THứ SáU THứ BẩY CHủ NHậT
08.00 - 09.00 Phân đường Triều Khúc - Thanh Xuân08.00 - 09.30

Phân đường Cầu Giấy08.00 - 11.00
NGUYỄN NAM VINH
Phân đường Triều Khúc - Thanh Xuân08.00 - 09.30
09.00 - 10.00 Phân đường Triều Khúc - Thanh Xuân09.00 - 11.25Phân đường Triều Khúc - Thanh Xuân09.00 - 11.25Phân đường Triều Khúc - Thanh Xuân09.00 - 10.00Phân đường Triều Khúc - Thanh Xuân09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Phân đường Triều Khúc - Thanh Xuân11.00 - 12.00Phân đường Triều Khúc - Thanh Xuân11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Phân đường Triều Khúc - Thanh Xuân16.00 - 17.30Phân đường Triều Khúc - Thanh Xuân16.00 - 17.30Phân đường Triều Khúc - Thanh Xuân16.00 - 17.30Phân đường Triều Khúc - Thanh Xuân16.00 - 17.30
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Phân Đường Hà Đông18.30 - 20.00Phân đường Cầu Giấy18.00 - 20.00
NGUYỄN NAM VINH


Phân Đường Hà Đông18.30 - 20.00
Phân Đường Hà Đông18.30 - 20.00Phân đường Cầu Giấy18.00 - 20.00
NGUYỄN NAM VINH


Phân Đường Hà Đông18.30 - 20.00
19.00 - 20.00 Phân Đường Hà Đông19.00 - 20.30Phân Đường Hà Đông19.00 - 20.30
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info