*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Sư phụ Nguyễn Nam Vinh tham gia hội diễn võ thuật cổ truyền HN 2014