*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Phát biểu của ông Ngô Thanh Tùng tại Lễ khai xuân của Võ đường