*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Một phần biểu diễn bài Khí công quyền tại lễ khai xuân