*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Vào tay Khai Xuân!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FZv4-DuaA9Y" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Xem tiếp >>>

Sau bài diễn văn Khai Xuân của Cô Đinh Diệp Hòa cố vấn võ đường là ý kiến phát biể...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HaxyWjgmC0w" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Xem tiếp >>>

Cô Đinh Diệp Hòa cố vấn võ đường, Thầy Nguyễn Nam Vinh Chủ nhiệm võ đường, Ông Ngu...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hnf8EbgRaK8" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Xem tiếp >>>

Các thế hệ học trò của võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia lần lượt vào thắp hương cụ Ng...

Xem tiếp >>>

Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia vinh dự được đi cùng đoàn gia tộc họ Ngô do Ông Ngô Thanh ...

Xem tiếp >>>

Ngũ hình tổng hợp (Hội thi võ cổ truyền 2017)

Xem tiếp >>>

Thủ đầu quyền (Hội thi võ cổ truyền 2017)

Xem tiếp >>>

Phát biểu của ông Ngô Thanh Tùng tại Lễ khai xuân của Võ đường

Xem tiếp >>>

Võ sinh Quốc Huy biểu diễn bài “Ngũ hình quyền tổng hợp” tại lễ khai xuân

Xem tiếp >>>

Viếng mộ cụ Quý và dòng họ Ngô cuối năm 2016

Xem tiếp >>>

Trang 1 của 3123