*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Lời cảm ơn

Ban chủ nhiệm võ đường VĨNH XUÂN NGÔ GIA cùng gia đình chân thành cảm ơn :

  • Ban lãnh đạo hội võ thuật Hà Nội.

  • Các thầy, các võ sư, các huynh đệ của các môn phái.

  • Các môn sinh cùng anh em bằng hữu

đã đến chia buồn và tiễn đưa mẹ của võ sư Nguyễn Nam Vinh đến nơi an nghỉ cuối cùng.Trong lúc tang gia bối rối có gì xin được lượng thứ.

Ban chủ nhiệm võ đường VĨNH XUÂN NGÔ GIA

Phó chủ nhiệm võ đường Nguyễn Công Sáu