*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Thủ Đầu Quyền (Tiểu niệm đầu) và luyện tập bổ trợ