*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Viếng mộ cụ Quý 2015

DSC_5174 (FILEminimizer)

DSC_5178 (FILEminimizer)

DSC_5169 (FILEminimizer)

DSC_5137 (FILEminimizer)

Võ đường

Võ đường

DSC_5377 (FILEminimizer)

DSC_5382 (FILEminimizer)