*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Thông báo lễ Khai xuân 2018

THÔNG BÁO Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia tổ chức lễ khai sân đầu xuân năm mới Năm Mậu Tuất 2018 vào…

Xem tiếp >>>

Các thế hệ học trò của võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia lần lượt vào thắp hương cụ Ng...

Xem tiếp >>>

Ngũ hình tổng hợp (Hội thi võ cổ truyền 2017)

Xem tiếp >>>

Viếng mộ cụ Ngô Sỹ Quý cuối năm 2016

                                       …

Xem tiếp >>>

Ly tự do – Vĩnh Xuân Ngô Gia

Xem tiếp >>>

Long Quyền VXNG

Xem tiếp >>>

Weng Chun 108 Wooden Dummy

Xem tiếp >>>

Võ sư Andreas Hoffmann

Võ sư Andreas Hoffmann hiện đứng đầu HIệp hội Vĩnh Xuân Quốc tế (thành lập năm 1986) bao gồm hơn…

Xem tiếp >>>

http://www.weng-chun.com/

Xem tiếp >>>

THÔNG BÁO

                  THÔNG BÁO Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia thông báo tới toàn…

Xem tiếp >>>

Trang 1 của 212