*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Viếng mộ cụ Quý và dòng họ Ngô cuối năm 2016

dsc_1575 dsc_1570 dsc_1567 dsc_1566 dsc_1455 dsc_1450 dsc_1441 dsc_1437 dsc_1430 dsc_1419 dsc_1406 dsc_1402 dsc_1394 dsc_1383