*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia vinh dự được đi cùng đoàn gia tộc họ Ngô do Ông Ngô Thanh Tùng cháu đích tôn làm trưởng đoàn đi viếng phần mộ cụ Ngô Sỹ Quý.