*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Sau bài diễn văn Khai Xuân của Cô Đinh Diệp Hòa cố vấn võ đường là ý kiến phát biểu nhân dịp đầu xuân của Ông Ngô Thanh Tùng cháu đích tôn dòng họ Ngô, trưởng gia tộc họ Ngô tại Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HaxyWjgmC0w" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>