*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Giới thiệu Võ đường Vĩnh xuân ngô gia

Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia được thành lập theo quyết định số 01/QĐHVT, ngày 04 tháng 1 năm 2007. Ban chủ nhiệm Võ đường gồm các ông,bà Bùi Chương, Nguyễn Nam Vinh, và Đinh Diệp Hòa.

Xem tiếp >>>

Tóm tắt tiểu sử cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Di ảnh cụ Ngô Sỹ Quý

Do mến tài nên Cam Thúc Cường (Cam Doo Kioong), con trai của gia đình Hoa kiều mà Tế Công làm quản gia, đã xin kết bạn và học violon với Ngô Sĩ Quý. Họ trở thành đôi bạn thân. Sau đó, Cam Thúc Cường giới thiệu Ngô Sĩ Quý với Tế Công và xin cho Ngô Sĩ Quý theo học (khoảng năm 1938).

Xem tiếp >>>

Trang 2 của 212