*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Giới thiệu Võ đường Vĩnh xuân ngô gia

 

SỞ THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN HÀ NỘI

 

 

 

 

 

VÕ ĐƯỜNG

VĨNH XUÂN NGÔ GIA