Thông tin chung

Sân tập tại trường tiểu học Văn Chương Đống Đa.

Võ sư hướng dẫn

 • Nguyễn Nam Vinh
  Chủ nhiệm võ đường

Features

 • Tập theo giáo trình của võ đường
 • Vĩnh xuân cơ bản
 • Ghép đôi luyện tập
 • Vĩnh xuân nâng cao

Chi phí

 • Quỹ võ đường 1 năm
  300 000 đ
 • Quỹ sân tập 1 tháng
  300 000 đ
 • Chi phí khác
  0