Thông tin chung

Sân tập Vĩnh Xuân Quyền nhánh cụ Ngô Sỹ Quý tại nhà văn hóa tập thể ô tô Hòa Bình, Triều Khúc, Thanh Xuân. Dưới sự hướng dẫn của võ sư: Nguyễn Công Sáu.

Võ sư hướng dẫn

 • Chú Sáu
  Phó chủ nhiệm võ đường

Nội Dung

 • Tập theo hướng dẫn của sư phụ
 • Vĩnh xuân quyền cơ bản
 • Ghép đôi luyện tập
 • Vịnh xuân quyền nâng cao

Chi phí

 • Quỹ võ đường 1 năm
  300 000đ
 • Quỹ sân tập 1 tháng
  300 000đ
 • Chi phí phụ
  0