Thông tin chung

Sân 7 – Sân Văn Lâm tại Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên
– Thời gian tập từ 18h đến 20h thứ 3, 5, CN hàng tuần
– Điện thoại: Mr. An: 0985.810.101

Võ sư hướng dẫn

  • Nguyễn Văn An
    Huấn Luyện Viên

Nội dung

  • Tập theo giáo trình của võ đường
  • Vĩnh xuân cơ bản
  • Ghép đôi luyện tập
  • Vĩnh xuân nâng cao

Địa điểm luyện tập