Thông tin chung

Địa chỉ luyện tập Vịnh Xuân Quyền tại Hà Đông, Hà Nội. Lớp học phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Võ sư hướng dẫn

 • Nguyễn Hữu Vị
  Chuẩn võ sư

Nội dung

 • Tập theo giáo trình của võ đường
 • Vĩnh xuân cơ bản
 • Ghép đôi luyện tập
 • Vĩnh xuân nâng cao

Chi phí

 • Quỹ võ đường 1 năm
  300 000 đ
 • Quỹ sân tập 1 tháng
  300 000 đ
 • Chi phí khác
  0