Thông tin chung

Sân tập Vĩnh Xuân Ngô Gia – Đền Voi Phụ, Thủ Lệ dưới sự hướng dẫn trực tiếp của sư phụ Nguyễn Nam Vinh.

Huấn Luyện Viên

 • Lê Hồng Quyết
  Huấn luyện viên

Nội dung

 • Tập theo hướng dẫn của sư phụ
 • Vĩnh xuân cơ bản
 • Ghép đôi luyện tập
 • Vĩnh xuân nâng cao

Chi phí

 • Quỹ võ đường 1 năm
  300.000đ
 • Quỹ sân tập 1 tháng
  300.000đ
 • Phí gửi xe máy/ngày
  5000đ