• Giới thiệu phương pháp Giải Huyệt và Dùng thuốc của các Võ sư thời xưa

    Giới thiệu phương pháp Giải Huyệt và Dùng thuốc của các Võ sư thời xưa

    Tác giả: lương y Lê Văn Sửu I. Những vấn đề chung. 1.Đặt vấn đề.    Võ Thuật cổ truyền là một di sản văn hoá của dân tộc Việt Nam.từ ngàn xưa cho đến ngày nay ông cha chung ta và nhiều thế hệ con cháu người Việt Nam đã tiếp thu, sáng tạo,

  • Liên tục tuyển sinh

    Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia liên tục tuyển sinh các khóa luyên tập võ thuật, cho mọi lứa tuổi Nam, Nữ, Trẻ Già đều có thể đăng ký học, chúng tôi có các chương trình phù hợp với từng lứa tuổi, nội dung huấn luyện đa dạng, đầy đủ. Thời gian tập từ 18h đến 20h ( 2 tiếng cho mỗi buổi tập ) một tuần 3 buổi vào các thứ (2,4,6 ) hoặc (3,5,7) hàng tuần.